STH gjorde 2021 en sammanslagning med Candeo Städservice AB.
All information samt kontaktuppgifter finns att tillgå på Candeos hemsida.
candeo.se